Functioning of natural enemies in mixed cropping systems

T. Bukovinszky, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelEncyclopedia of Pest Management
  RedacteurenD. Pimentel
  UitgeverijMarcel Dekker
  Pagina's1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit