Functions of alpha-melanotropin and other opiomelanocortin peptides in labour, intrauterine growth and brain de¬velopment

D.F. Swaab, J.T. Martin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelPeptides of the Pars Intermedia, Ciba Foundation Symposium
Plaats van productieLondon
UitgeverijPitman Medical
Pagina's196-217
Volume81
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit