Fundamenteel onderzoek van hersenen en het gebruik ervan door medici

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-337
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume66
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit