Funding and founding private charities: Leiden almshouses and their founders, 1450-1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

711 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-239
Aantal pagina's40
TijdschriftContinuity and Change
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit