Funding for few, anticipation among all: Effects of excellence funding on academic research groups

Wout Scholten, Thomas Franssen, Leonie van Drooge, Sarah de Rijcke, Laurens Hessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScience and Public Policy
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit