Fungal-bacterial diversity and microbiome complexity predict ecosystem functioning

Cameron Wagg (Co-auteur), Klaus Schlaeppi, S. Banerjee, Eiko Kuramae, M.G.A. Van der Heijden (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer4841
TijdschriftNature Communications
Volume10
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit