Fungal biological resources to support international development: challenges and opportunities

Matthew Ryan, Kevin McCluskey, G.J.M. Verkley, Vincent Robert, David Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal biological resources to support international development: challenges and opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences