Fungal biomass development in a chronosequence of land abandonment

A. Van der Wal, J.A. Van Veen, W. Smant, H.T.S. Boschker, J. Bloem, P. Kardol, W.H. Van der Putten, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  204 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-60
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit