Fungal colonisation of lubricants in sumps of industrial plants in the Western Cape province of South Africa

A. den Breeën, S. Denman, K.S. Seifert, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume94
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit