Fungal community assembly in the Amazonian Dark Earth

Adriano Reis Lucheta, F.S. Souza Cannavan, L. Roesch, S.M. Tsai, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
253 Downloads (Pure)

Zoekresultaten