Fungal community assembly in the Amazonian Dark Earth

Adriano Reis Lucheta, F.S. Souza Cannavan, L. Roesch, S.M. Tsai, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

223 Downloads (Pure)

Datasets

18S rRNA sequencing Dark Earth

Reis Lucheta, A. (Maker), Souza Cannavan, F. S. (Maker), Roesch, L. (Maker), Tsai, S. M. (Maker) & Kuramae, E. (Maker), European Nucleotide Archive (ENA), 14 nov 2016

Dataset