Fungal Diversity and Aflatoxins in Maize and Rice Grains and Cassava-Based Flour (Pupuru) from Ondo State, Nigeria

Daniella O. Ekpakpale, Bart Kraak, Martin Meijer, Kolawole, I Ayeni, Jos Houbraken, Chibundu N. Ezekiel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-12
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Fungi
Volume7
Nummer van het tijdschrift635
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit