Fungal diversity of the hypersaline Inland Sea in Qatar

Rashmi Fotedar, Anna Kolecka, Teun Boekhout, Jack W. Fell, Ameena Al-Malki, Aisha Zeyara, Masoud Al Marri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)595-609
TijdschriftBotanica Marina
Volume61
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit