Fungal endophytes of Proteaceae, with particular emphasis on Botryosphaeria proteae

L. Swart, P.W. Crous, O. Petrini, J.E. Taylor

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-127
  TijdschriftMycoscience
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit