Fungal infections in animals: A patchwork of different situations

Seyedmojtaba Seyedmousavi, Sandra Bosco, Sybren De Hoog, Frank Ebel, Daniel Elad, Renata R. Gomes, Ilse D. Jacobsen, An Martel, Bernard Mignon, Frank Pasmans, Elena Piecková, Anderson Messias Rodrigues, Karuna Singh, Vania A. Vicente, Gudrun Wibbelt, Nathan P. Wiederhold, Jacques Guillot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal infections in animals: A patchwork of different situations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences