Fungal interactions reduce carbon use efficiency

Daniel S. Maynard (Co-auteur), Thomas W. Crowther, Mark A. Bradford

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
619 Downloads (Pure)

Zoekresultaten