Fungal interactions reduce carbon use efficiency

Daniel S. Maynard (Co-auteur), Thomas W. Crowther, Mark A. Bradford

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
619 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal interactions reduce carbon use efficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology