Fungal invasion of the rhizosphere microbiome

E. Chapelle, R. Mendes, P.A.H.M. Bakker, Jos Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

247 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten