Fungal parasites of a toxic inedible cyanobacterium provide food to zooplankton

Thijs Frenken (Co-auteur), J.H.W. Wierenga, E. van Donk, S.A.J. Declerck, Lisette de Senerpont Domis, Thomas Rohrlack, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)

Zoekresultaten