Fungal Planet description sheets: 154–213

P.W. Crous, M.J. Wingfield, J. Guarro, R. Cheewangkoon, M. van der Bank, G.S. de Hoog, J.Z. Groenewald, [No Value] et al.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  219 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)188-296
  TijdschriftPersoonia
  Volume31
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit