Fungal proteases: Current and potential industrial applications

Aleksandrina Patyshakuliyeva* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal proteases: Current and potential industrial applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences