Fungal strains and the development of tolerance against natamycin

Hugo Streekstra, Alex E. E. Verkennis, Robbert Jacobs, Angelina Dekker, Jacques Stark, Jan Dijksterhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-22
  TijdschriftInternational Journal of Food Microbiology
  Volume238
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 05 dec. 2016

  Citeer dit