Fungal Stress Database (FSD)-a repository of fungal stress physiological data

Erzsebet Orosz, Nathalie van de wiele, Tamas Emri, Miaomiao Zhou, Vincent Robert, Ronald P. de Vries, Istvan Pocsi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 feb. 2018

Citeer dit