Fungal taxonomy: new developments in medically important fungi

T. Boekhout, C. Gueidan, G.S. de Hoog, R.A. Samson, J. Varga, G. Walther

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)170-178
  Aantal pagina's8
  TijdschriftCurrent Fungal Infection Reports
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit