Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C

R.L. Schmidt (Co-auteur), V.C.L. de Jager, D. Zühlke, C. Wolff, J. Bernhardt, Katarina Cankar, J. Beekwilder, W. van Ijcken, Frank Sleutels, W. De Boer, K. Riedel, P.V. Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Citaten (Scopus)
422 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences