Fungal volatiles influence plant defence against aboveground and belowground herbivory

Kay Moisan (Co-auteur), Marcela Aragón, Gerrit Gort, Marcel Dicke, Viviane Cordovez, Jos M. Raaijmakers, Dani Lucas-Barbosa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungal volatiles influence plant defence against aboveground and belowground herbivory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology