Fungi and research collaborations with the Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) in the Netherlands

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-13
  TijdschriftInoculum
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit