Fungi associated with healthy grapevine cuttings in nurseries in the Western Cape province of South Africa

F. Halleen, P.W. Crous, O. Petrini

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit