Fungi in coastal and inland salt marshes

G.J.F. Pugh, W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)651-656
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit