Fungi infecting woody plants: emerging frontiers

P. W. Crous, M. J. Wingfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)I-III
TijdschriftPersoonia
Volume40
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit