Fungi occurring on Proteaceae in Australia: selected foliicolous species

P.W. Crous, B.A. Summerell, J.E. Taylor, S. Bullock

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-278
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume29
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit