Fungi pathogenic to Eucalyptus leaves

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-59
  TijdschriftSouth African Bee Journal
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit