Fungicide-driven alterations in azole-resistant Aspergillus fumigatus are related to vegetable crops in Colombia, South America

Carlos Alvarez-Moreno, Rose-Anne Lavergne, Ferry Hagen, Florent Morio, Jacques F Meis, Patrice Le Pape

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungicide-driven alterations in azole-resistant Aspergillus fumigatus are related to vegetable crops in Colombia, South America'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences