Fungicide sensitivity among Ramulispora herpotrichoides (eyespot) isolates in South Africa

B. Robbertse, P.W. Crous, G. Holz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit