Fungicide sensitivity of isolates of Ramulispora herpotrichoides (eyespot) in the Western Cape Province

B. Robbertse, P.W. Crous, G. Holz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit