Fungicide sensitivity of Stagonospora nodorum and Septoria tritici isolates from the Western Cape province of South Africa

J. van der Bank, P.W. Crous, B. Robbertse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume94
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit