Fungistasis and general soil biostasis - A new synthesis.

P.V. Garbeva, W.H.G. Hol, A.J. Termorshuizen, G.A. Kowalchuk, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten