Fungus-associated bacteriome in charge of their host behaviour

Kristin Schulz-Bohm, Olaf Tyc, Wietse De Boer, Nils Peereboom, Fons Debets, Niels Zaagman, Thierry K.S. Janssens, Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
526 Downloads (Pure)

Zoekresultaten