Fungus-associated bacteriome in charge of their host behaviour

Kristin Schulz-Bohm, Olaf Tyc, Wietse De Boer, Nils Peereboom, Fons Debets, Niels Zaagman, Thierry K.S. Janssens, Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
531 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fungus-associated bacteriome in charge of their host behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences