Further investigations into the life cycle and soil dependence of the water snail Aplexa hypnorum

A.G. Vlasblom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)95-108
  TijdschriftBasteria
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit