Fusarium and allied genera from China: species diversity and distribution

M.M. Wang, P.W. Crous, M. Sandoval-Denis, S.L. Han, F. Liu, J.M. Liang, W.J. Duan, L. Cai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fusarium and allied genera from China: species diversity and distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences