FuseFISH: robust detection of transcribed gene fusions in single cells

Stefan Semrau, Nicola Crosetto, Magda Bienko, Marina Boni, Paolo Bernasconi, Roberto Chiarle, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FuseFISH: robust detection of transcribed gene fusions in single cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences