Future life expectancy in Europe taking into account the impact of smoking, obesity and alcohol

F. Janssen, A. Bardoutsos, S. El Gewily, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer66590
TijdschrifteLife
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 jul. 2021

Citeer dit