Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences