Fycologische notities, 1. Sphacelaria plumigera in Zeeland. (Phycological notes, 1. Sphacelaria plumigera in the province of Zeeland)

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)81-84
  TijdschriftGorteria
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit