Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers

J. Oude Mulders, H.P. van Dalen, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het kabinet Rutte II heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het past in de trend om langer door te werken, maar zitten werkgevers wel te wachten op AOW-ers? Uit NIDI-onderzoek van Oude Mulders, Van Dalen en Henkens blijkt dat managers niet echt staan te trappelen om oudere werknemers na hun AOW opnieuw in dienst te nemen, zelfs niet als die oudere van waarde is voor een organisatie en bereid is tegen een flink lager loon (40% lager loon) te werken en op flexibele contractvoorwaarden.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 18 jan. 2017

Citeer dit