GABA and glutamate mediate rapid neurotransmission from suprachiasmatic nucleus to hypothalamic paraventricular nucleus in rat

M.L.H.J. Hermes, E.M. Coderre, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-757
TijdschriftThe Journal of physiology
Volume496
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit