GABA receptors in the region of the dorsomedial hypothalamus of rats are implicate in the control of melatonin and corticosterone release

A. Kalsbeek, W.J. Drijfhout, B.H.C. Westerink, J.J. van Heerikhuize, .... van der Woude, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-78
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume63
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit