Gain and loss of habitat: The response of bats to experimental light at night varies with spectral composition

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 feb. 2017

Citeer dit