Galanin neurons in the intermediate nucleus (InM) of the human hypothalamus in relation to sex, age and gender identity.

A. Garcia-Falgueras, L. Ligtenberg, F.P.M. Kruijver, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3061-3084
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume519
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit